Gårdar

Här redovisas ett litet urval av “släktställen” som tillhört eller alltjämt tillhör medlemmar i släkten. Det kunde vara kul att få med åtminstone något om det mest elementära såsom namn, läge, ägarlängd, byggnader, förvärv, försäljning men även fakta om driftens art, dvs vilken typ av produktion hade man, åker/skog/gruv/manufaktur mm.

Kommentera