Litteratur

På denna sida hade vi planerat att räkna upp publicerat material där författaren är någon släkting. Urvalet har ännu ej gjorts  men en första ansats nås via nedanstående länk.

 

Litteratur om och av von Koch vers 2013-01-13

Kommentera